Przyjęcia interesantów

 

Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.00-15.00, wtorek - 8.00-16.00) 

Szukaj dokumentów
od do