Budżet Gminy wraz z załącznikami

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej w wykazie uchwał pod adresem:

http://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243

Szukaj dokumentów
od do