Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Zgromadzenia

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631 t.j.)

„Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Powiat: Łęczyński
telefon centrala: 81-535-86-00
fax (81) 752-02-42
email: info@um.leczna.pl
Strona internetowa http://www.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055

Merytorycznie za realizację zapisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach jest odpowiedzialny Referat Spraw Obywatelskich, Kierownik Referatu - Anna Irla-Walenciuk, tel. kontaktowy (81) 53 58 628

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział