2010-2014 Kadencja

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krystyna Borkowska Stanowisko: Przewodniczący Rady
1
Krzysztof Matczuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
2
Janusz Matysek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady - 03.04.2014r. - wygaśnięcie mandatu
3
Mariusz Fijałkowski Stanowisko: Radny
4
Marzena Florek Stanowisko: Radny
5
Bogusław Góral Stanowisko: Radny
6
Jacek Kubicki Stanowisko: Radny
7
Zuzanna Lekan Stanowisko: Radny
8
Grzegorz Lendzion Stanowisko: Radny
9
Zbigniew Łagodziński Stanowisko: Radny
10
Krzysztof Mężyński Stanowisko: Radny
11
Roman Misiewicz Stanowisko: Radny
12
Piotr Nowak Stanowisko: Radny
13
Małgorzata Olech Stanowisko: Radny
14
Sebastian Pawlak Stanowisko: Radny
15
Grzegorz Pelica Stanowisko: Radny
16
Sławomir Pogonowski Stanowisko: Radny
17
Jan Skibiński Stanowisko: Radny
18
Lech Tor Stanowisko: Radny
19
Katarzyna Warszawska - Krakowiak Stanowisko: Radny
20
Teresa Wnuk Stanowisko: Radny
21
Antoni Kotuła Stanowisko: Radny - w dniu 28 maja 2014 roku złożył ślubowanie
22