Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęcznej

Logo - Urząd Miejski w Łęcznej

Radny Miasta i Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Archiwum zakładowe
Oświadczenie za rok 2017
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 –koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 –koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Komisji Oświaty
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Archiwum zakładowe
Oświadczenie majątkowe składane po odwołaniu z funkcji prezesa PGKiM
Stanowisko pracownika - Prezes PGKiM
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2017
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie za rok 2018
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczaca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej w Łęcznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej w Łęcznej