Radny Miasta i Gminy

Archiwum zakładowe
Oświadczenie za rok 2017
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 –koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 –koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2015 rok - korekta
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 20218 rok
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Archiwum zakładowe
Oświadczenie majątkowe składane po odwołaniu z funkcji prezesa PGKiM
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2017
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2015 rok - korekta
Oświadczenie za 2014 rok
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za 2014 rok - korekta
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie za 2014 rok - korekta
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie za rok 2014- oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadnecji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Archiwum zakładowe
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu funkcji prezesa PGKiM
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie za rok 2014 - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miasta i Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji