Pracownicy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wioleta Aftyka Stanowisko: ds. ewidencji ludności (SO)
1
Maria Aleksandrowicz Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
2
Katarzyna Antas Stanowisko: Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (SO)ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (SO)
3
Bogumiła Baczyńska Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
4
Katarzyna Banasik Stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PD)
5
Monika Bartosik Stanowisko: ds. księgowości podatkowej (PD)
6
Bogumiła Błasik Stanowisko: ds. wymiaru podatków (PD)
7
Tomasz Błaszczyk Stanowisko: ds. programów pomocowych (IRG)
8
Monika Bogusz-Nowak Stanowisko: ds. planowania budżetu i sprawozdań (FN)
9
Aneta Boś Stanowisko: ds. ogólnoadministracyjnych (OR)
10
Renata Brońska Stanowisko: Skarbnik Miasta (FN)
11
Ewa Chmiel Stanowisko: Radca Prawny (RP)
12
Anna Cielma Stanowisko: ds. dodatków mieszkaniowych (PGM)
Email:
13
Krystyna Cygan Stanowisko: Pracownik obsługi (GKiOŚ)
14
Małgorzata Czubacka Stanowisko: Kierownik Referatu Podatkowego (PD)
15
Grażyna Dąbrowska Stanowisko: ds. dowodów osobistych (SO)
16
Katarzyna Fiuta Stanowisko: ds. wymiaru podatków (PD)
17
Anna Gontarek Stanowisko: p.o. Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego (OR)
18
Grażyna Grabczak Stanowisko: ds. księgowości Urzędu (FN)
19
Leszek Grudzień Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
20
Adam Grzesiuk Stanowisko: ds. obsługi informatycznej (OR)
21
Tomasz Grzywna Stanowisko: ds. ochrony środowiska (GKiOŚ)
22
Katarzyna Guz Stanowisko: ds. opłat lokalnych (PD)
23
Piotr Heba Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
Email:
24
Roman Herbut Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
25
Anna Irla-Walenciuk Stanowisko: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (SO)
26
Maciej Jędzura Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
27
Małgorzata Kalinowska Stanowisko: ds. ogólnoadministracyjnych (OR)
28
Mariusz Kamiński Stanowisko: ds. utrzymania i remontów dróg (GKiOŚ)
Email:
29
Marzena Kantor Stanowisko: ds. księgowości budżetu i sprawozdawczości budżetowej (FN)
30
Jarosław Karczewski Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
31
Andrzej Kawalec Stanowisko: ds. utrzymania i remontów dróg (GKiOŚ)
32
Katarzyna Kłembokowska Stanowisko: ds. ewidencji ludności (SO)
33
Zbigniew Kochański Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy (IRG)ds. inwestycji (IRG)
34
Teodor Kosiarski Stanowisko: Burmistrz Łęcznej
35
Alicja Kostrubiec-Bijata Stanowisko: Radca Prawny (RP)
36
Dariusz Kowalski Stanowisko: Zastępca Burmistrza
37
Elżbieta Kuchciewicz Stanowisko: ds. księgowości podatkowej (PD)
38
Grzegorz Kuczyński Stanowisko: ds. promocji (OR)
39
Maria Kulig Stanowisko: ds. księgowości Urzędu (FN)
40
Agnieszka Kurowska Stanowisko: ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PD)
41
Teodozja Kuźma Stanowisko: ds. obsługi Rady Miejskiej (RM)
42
Danuta Maj-Lato Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
43
Jerzy Małek Stanowisko: Sekretarz Miasta
44
Andrzej Maśluch Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
45
Anna Matys Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
46
Mariusz Mazur Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
47
Dorota Mazurek Stanowisko: st. ds. obsługi USC (USC)
48
Monika Medyńska Stanowisko: ds. obsługi sekretariatu (OR)
49
Justyna Mikołajewska Stanowisko: ds. obsługi kancelaryjnej (OR)
50
Zofia Mileszczyk Stanowisko: ds. działalności gospodarczej (SO)
51
Halina Misiewicz Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
52
Gabriela Miszczak Stanowisko: ds. ewidencji majątku trwałego, funduszy i śr. specjalnych (FN)
53
Jan Najdek Stanowisko: Pracownik obsługi (GKiÓŚ)
54
Alina Nowacka Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
55
Mieczysław Okoń Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
56
Edyta Profic Stanowisko: ds. inwestycji (IRG)
59
Bogdan Przystupa Stanowisko: ds. gospodarki komunalnej (GKiOŚ)
Email:
60
Joanna Przystupa Stanowisko: ds. wojskowych i OC (OC)
61
Konrad Przystupa Stanowisko: Strażnik Miejski (SM)
62
Tadeusz Radczak Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
64
Andrzej Rzepecki Stanowisko: Pracownik obsługi (OR)
65
Teresa Siepsiak Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
66
Krystyna Skassa Stanowisko: ds. kontroli wewnętrznej (KWA)
67
Krzysztof Stachura Stanowisko: ds. planowania przestrzennego (PGM)
Email:
68
Halina Stasiewicz Stanowisko: Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym (PGM)
69
Andrzej Szymak Stanowisko: ds. inwestycji (IRG)
70
Adam Tarka Stanowisko: ds. inwestycji (IRG)
71
Anna Tarka Stanowisko: ds. ogólnoadministracyjnych (OR)
Email:
72
Jarosław Winiarski Stanowisko: ds. zamówień publicznych (IRG)
73
Jolanta Włoszek Stanowisko: st. ds. rozliczeń osobowych (FN)
74
Joanna Wojciechowska Stanowisko: p.o. Komendanta Straży Miejskiej (SM)
75
Piotr Wójcicki Stanowisko: ds. gospodarki komunalnej (GKiOŚ)
76
Renata Wójtowicz Stanowisko: ds. kadr, kultury i BHP (KK)
78
Agnieszka Zabłotna Stanowisko: ds. obsługi Rady Miejskiej (RM)
Email:
79
Jolanta Zaworska Stanowisko: ds. księgowości Urzędu (FN)
80