Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Ogłoszenie o pracy

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Łęcznej pl. Kościuszki 5 21-010 Łęczna
Data ogłoszenia
2005-08-23
Termin składania dokumentów
2005-08-23
Wymagane wykształcenie
Autor: Mariusz Świrk Treść informacji / streszczenie: Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 poszukuje kandydatów na urzędnicze stanowisko do spraw inwestycji Miejsce wykonywania pracy: Łęczna, Urząd Miejski, Plac Kościuszki 5 Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko do spraw inwestycji Wymagania związane ze stanowiskiem: - wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku ogólnobudowlanym, budowlanym - drogowym lub inżynierii sanitarnej; - wymagania dodatkowe: uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, znajomość języków obcych, znajomość MS Office, umiejętność pracy w zespole, chęć rozwijania swoich umiejętności Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie powierzonych spraw: przygotowanie inwestycji do realizacji - współpraca z jednostkami opiniującymi i wydającymi uzgodnienia oraz pozwolenia - obsługa (prowadzenie dokumentacji, nadzór, rozliczenia) powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji - przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w celach pozyskiwania funduszy zewnętrznych do realizacji inwestycji - uczestnictwo w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych gminy - uczestnictwo w przygotowywaniu planów i programów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy i koordynacji zamierzeń rozwojowych Wymagane dokumenty: - oryginały lub potwierdzone kopie potwierdzające wykształcenie - kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - życiorys i list motywacyjny W miarę możliwości prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail Dokumenty należy przesłać / składać w terminie do 5-09-2005 r. na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia 08-08-2014 20:52:55