Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Łukasz Sawicki
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej w Łęcznej
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: radny
Opis: Oświadczenie za 2014 rok - początek kadnecji